Svenska Fotbollsakademins koncept - Skills by SvFA

Skills by SvFA är namnet på Svenska Fotbollsakademins koncept för individuell spelarutbildning i fotboll.

I fotbollen formar individernas färdigheter, kunskaper, egenskaper och förmågor prestationer på såväl individuell som kollektiv nivå. Vår inriktning är just på individen och dess färdighetsträning.

Vi organiserar färdighetsträning både i kollektiv och individuell form och med stor anpassning till individen. Effektivitet och variation är nyckelord.

Ramsättande för färdighetsutvecklingen är bollbehandling och spelintelligens som båda är träningsmoment i sig själva men som också avgör utfallet i de övriga tekniska momenten i Skills by SvFA:

Skills by SvFA
Färdigheter byggs upp via progression där nivåerna utföra, upprepa, förbereda och spela varvas systematiskt i kort och längre perspektiv
En förutsättning för utveckling är spelarens och lagets träningskultur varför den alltid kommer först
Svenska Fotbollsakademin tar stor hänsyn till individens utbildningsfas. Rätt saker i rätt tid.

Våra ledord för all verksamhet bildar akronymen KUNG:
Kravställning
Utbildning
Nyskapande
GlädjeVåra instruktörer förhåller sig till sitt uppdrag med STIL

Skapa värde – för individen
Tränarskap – Organisera, variera och anpassa för effektivitet
Instruktörskap – Led utveckling på detaljnivå
Ledarskap – Led individen och kollektivet

Läs mer:
Fördjupning - Våra budskap och tankarna bakom Skills by SvFA
Skills by SvFA