Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på SvFA att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik och deltagarinformation.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. På den här sidan beskriver vi hur och varför SvFA behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Situationer när SvFA behandlar dina personuppgifter:
  • Vid köp på svfa.se  kommer SvFA att behandla dina personuppgifter för att kunna hantera köpet via faktura eller kort. Vid köp med kort sker korttransaktionen genom betalningsleverantören Bambora.
  • Vid köp på svfa.se behandlas även personuppgifter om deltagaren enligt våra köpvillkor. Detta bland annat för att kunna dela in grupper.
  • Om du företräder en leverantör kommer dina kontaktuppgifter behandlas av SvFA, t.ex. för att kommunicera med dig.
  • Om du företräder ett lag eller förening som önskar köpa våra tjänster kommer dina uppgifter att användas för att ställa ut offert samt kommunicera med dig.
  • Om du söker jobb hos SvFA kommer bolaget att behandla de uppgifter som du lämnar till dem, t.ex. CV och personligt brev, för att hantera rekryteringsprocessen.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör. Vänligen kontakta oss om du vill ha närmare information om vilka skyddsåtgärder vi vidtar.


Uppdatering om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på svfa.se.