Verksamhetsutveckling

Vi bistår årligen ett flertal föreningar med sportslig utveckling. Detta kan till exempel bestå i något av följande:

Utveckla er förening med SvFAKnatteskola / fotbollsskola
SvFA genomför en utbildning av föreningens ledare för verksamheten för 5-6-åringar. I samband med detta erhåller ledarna färdiga träningspass för alla pass under året. Detta kan även kompletteras med att SvFA har en eller flera huvudinstruktörer som är ledarna behjälpliga med tränar- och ledarskapsutmaningar samt ger dessa råd och feedback under samtliga fotbollsskoletillfällen under året.

Tränarutveckling
SvFA tillsätter en erfaren instruktör som följer föreningens tränare under lagens ordinarie träning(-ar) och kommer med tips på upplägg, feedback på ledarens genomförande och kan vara ett bollplank i planering av verksamheten och tränarens utveckling. Ofta sker detta i kombination med att en eller flera av våra ledarutbildningar hållits i föreningen.

Spelarutbildningsplan
Flera föreningar har anlitat oss för att utarbeta en egen spelarutbildningsplan eller för att konkretisera Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan till reella färdigheter och exempel på övningar / träningspass för att uppnå syftena i denna.

Lagledningsprocess
Enskilda lag vill ofta ha stöd i att formulera sin egen planering och plan för hur träningsverksamheten i gruppen ska ske. Här agerar vi stöd och leder arbetet som ska utföras av ledarna själva.

Övrig verksamhetsutveckling kan självklart också erbjudas på förfrågan

Kontakta Ali Amini för mer information om hur vi kan hjälpa Er med utveckling av verksamheten

Ali Amini
Tel: +46 765 36 31 06
Mail: ali.amini@svfa.se