Campsamarbete

Ett flertal föreningar väljer att låta SvFA arrangera camper för föreningens spelare. I vissa fall ersätter detta föreningens egen sommarfotbollsskola, i andra fall bedrivs denna camp som ett komplement till denna, antingen på annan sommarvecka eller på något annat av skolornas lov.

Utifrån antalet deltagare erhåller föreningen en återbäring i procent av överskottet. Detta gör att föreningen med väldigt begränsad insats kan få ett rejält ekonomiskt tillskott.

Föreningens insats:
• Bokning av anläggning
• Marknadsföring enligt avtal till föreningens medlemmar
• Tillhandahålla förråd etc under campen

Allt övrigt arbete såsom anmälningar, avgiftshantering, mat, instruktörer, program mm sköter SvFA.

För mer information om samarbetscamp, kontakta
Johan Eklöf
Tel: +46 76 536 31 05    
Mail: johan.eklof@svfa.se