Internt utbildningsprogram

Våra instruktörer både väljs ut, utvecklas och förhåller sig till sitt uppdrag utifrån konceptet STIL där fyra områden inom instruktörsrollen sätts i fokus.SvFA har internutbildning kontinuerligt

S - Skapa värde – för individen
T - Tränarskap – Organisera, variera och anpassa för effektivitet
I - Instruktörskap – Led utveckling på detaljnivå
L- Ledarskap – Led individen och kollektivet

Våra 50-talet instruktörer erbjuds regelbundet vidareutveckling i SvFA:s utbildningsprogram  och koncept - SKILLS by SvFA - med inriktning mot individuell färdighetsträning. Instruktörsutbildningen är både teoretisk och praktisk.

Introduktionen ”Välkommen till SvFA” inleder följt av Tränarskap (upp till fyra utbildningar). Därefter varvas specifika utbildningar såsom PT-instruktörsutbildning eller t ex särskilda insatser inför camper med utbildning i färdighetsmomenten: Bollbehandling, Spelintelligens, Utmana/360, Passningsspel, Individuellt försvarsspel och Skott.

För de mest rutinerade instruktörerna erbjuds ”Mentorstimmar” med samtal kring av instruktören prioriterade utvecklingsområden liksom möjlighet att diplomeras som Scandinavian FA Certified Individual Skills Development Coach