Tränarutbildning

Utbilda föreningens tränare på hemmaplan

Vi erbjuder föreningar utbildning på hemmaplan vilket ökar möjligheten för föreningens tränare och ledare att på ett enklare sätt ta del av värdefulla, tillämpliga kunskaper och inspiration att använda redan nästa träning.

Våra utbildningar är vanligen 3 timmar långa där teoretisk och praktisk utbildning varvas på ett lättillgängligt sätt. Utbildningarna utgår från vårt koncept för individuell spelarutbildning

SvFA:s utbildning vill komplettera annan och formell utbildning. Vi gör detta med utgångspunkt ur vårt koncept för våra egna instruktörer: S T I L.

Ledargärningen inom fotbollen ställer många och olika krav. Vår syn är att ledaren i alla lägen är där för att Skapa värde och uppfylla behov för spelaren. Avgörande kommer då alltid vara kompetenserna Tränarskap, Instruktörskap och Ledarskap

Våra utbildningar är sorterade enligt samma synsätt.

Individuell spelarutbildningTränarskapsutbildningar

• Tränarskap - Organisation
• Tränarskap - Effektivitet
• Tränarskap - Variation
• Tränarskap - Anpassning
• Tränarskap - Målvakten i lagträningen
• Tränarskap - På små ytor
• Tränarskap - 5 och 6-åringen
• Spelidé och systematisk träning

Instruktörsutbildningar

•  Instruera i fotbollsfärdigheter
•  Bollbehandling          
•  Utmana
•  Utmana 360
•  Passningsspel
•  Skott
•  Huvudspel
•  Individuellt försvarsspel
•  Kollektivt försvarsspel
•  Spelintelligens
•  Spelträning i fyra delar - under utveckling. Premiär 2017.
•  5-mannafotboll
•  7-mannafotboll
•  9-mannafotboll

Ledarskapsutbildningar

• Leda med krav och stöd
• Samtalsmetodik
• Motivation och klimat
• Mentalitet för prestation
• Att utveckla träningskultur
• Matchen – ett utbildningstillfälle
• Etik och bemötande

Vill Du ha mer information om någon av våra utbildningar eller hjälp med att skräddarsy ett ledarutbildningsprogram för din förening?

Kontakta Svenska Fotbollsakademins utbildningsansvarige, Ali Amini på tel 076-536 31 06 eller ali.amini@svfa.se