Mentorsskap

Mentor till dig som tränare
Vi erbjuder tränare och andra personer med sportsligt ansvar en mentor från SvFA. En mentor med erfarenhet från ungdomsfotboll på högsta nivå och/eller från seniorfotboll på elitnivå utformar tillsammans med kunden en utvecklingsprocess. Processen kan bestå i bl.a. samtal om fotbollens ledar- tränar- och instruktörsskap samt att mentorn följer kunden i såväl träning som match och ger feedback.

Mentorsskap offereras

Kontakt:

Ali Amini, utbildningsansvarig
076-536 31 06
ali.amini@svfa.se