Tematräning

När vi erbjuder Tematräning sker det under 3-10 veckor i följd med vanligen ett tillfälle per vecka. Spelare från alla klubbar är välkomna och de olika tillfällena har olika teman med syfte att utveckla spelarnas individuella färdigheter. Verksamheten utgår från Svenska Fotbollsakademins koncept, Skills by SvFA och genomförs av våra professionella instruktörer.