Allmänt om PT - SvFA koncept

PT, Personlig Träning, innebär precis som det låter att träningen anpassas efter spelarens behov i olika delar - tekniskt, taktiskt, fysiskt och mentalt. Träningen genomförs i ett nära och relationellt samarbete mellan oftast en men ibland flera (1-5) spelare.

Sannolikt kommer Personlig Träning i fotboll öka framöver på alla nivåer. Det enda som hotar en sådan utveckling är brist på resurser. Individuell träning i formen ”en tränare per spelare” kräver ju lika mycket resurser som en per exempelvis 16 spelare. För den enskilde spelaren eller laget blir träningen kostsam. Maximalt blir ju den individuella anpassningen vid en spelare per instruktör men att hålla ner kostnaden genom att gå ihop om två och två eller tre och tre kan vara ett alternativ. 

Varför Personlig Träning i fotboll?
• Jakten på perfektion
• Ett forum för detaljutveckling
• Det finns ett behov av systematiserad egenträning som inte klubblagen kan tillgodose.
• Relevanta och individanpassade instruktioner
• Repetitionsfrämjande
• Spelaren är i behov av individuell feedback och en ”second opinion” utanför laget
• Träningen ger positiva spin-off-effekter, dels i fotbollsspecifika lagträningen men också mentalt

Individuella idrottare tar enligt vår uppfattning ett större grepp om sitt idrottsutövande än den gängse fotbollsspelaren. Strävan och i PT-verksamheten vanligen förekommande är att den enskilde fotbollsspelaren närmar sig den individuelle idrottaren i synen på sig själv, sin idrott, livsstil, träning, utveckling, prestation och ansvar. 

Med PT kan effekten i träningen av individuella färdigheter maximeras då passen planeras just för spelaren och baseras på spelarens behov och nivå. Detaljnivån kan öka avsevärt i relation till träningen med laget samtidigt som feedbacken kommer omedelbart och riktas endast till spelaren. Graden av repetitioner är hög. För spelaren ökar medvetenheten kring kroppen, bollen och spelet liksom hur han eller hon kan utveckla sig och sina färdigheter i sin övriga träning.

Hur lägger vi upp Personlig Träning i fotboll?
Spelarens styrkor och svagheter samt hur denne anpassar dessa till spelet är viktiga för analysen inför upplägg av träning liksom de positioner, situationer och lägen spelaren vanligen hamnar i eller söker. En annan fråga att lägga fokus på kan vara huruvida det finns nycklar till att utveckla eventuell spetsegenskap?

Bollen, kroppen och spelet
BegränsningsfaktorerDe tre stora begränsningarna eller möjliggörarna för spelaren är bollbehandlingen, den fysiska kapaciteteten och spelintelligensen.
    
Utgångspunkten är att alla delar sitter ihop och gemensamt formar och avgör spelarens prestationsnivå i träning och match.
Initialt i den personliga färdighetsträningen läggs stor vikt på basfärdigheter under förhållandevis isolerade former med fokus på utförande och repetitioner av bollmoment. Bollbehandling på marken och i luften, vid mottagning och passning, i driv och tillslag är prioriterat.

Rörelseflyt:
Centralt är spelarens rörelseflyt med boll. Rörelseflyt delar vi in i fyra beståndsdelar:

Rörelsesäkerhet – Med vilken säkerhet, kontroll och jämnhet utför spelaren en rörelse/färdighet. T ex: hur ofta av 10 utföranden lyckas spelaren? Hur jämn är spelaren? Jämnheten handlar om att kunna sätta en rörelse upprepat utan misstag.

Rörelsesnabbhet – Med vilken hastighet kan spelaren utföra rörelsen/färdigheten med bibehållen kontroll. Dvs handlar rörelsesnabbhet lika mycket om hur snabbt spelaren klarar av att genomföra tekniken som att det sker i rätt hastighet. Introducera rörelser  i ett  lägre tempo, öka hastighet och progression efterhand.

Rörelseanpassning – Kan spelaren anpassa och utföra rörelsen/färdigheten till olika förutsättningar, variabler och när kontexten förändras? T ex: då spelaren är under press, tryck eller i obalans. Hur lyckas spelaren med en tidig kontra sen studs är eller när bollen plötsligt ändrar riktning.

Rörelseekonomi – Med vilken lätthet och träffsäkerhet i rätt rörelser klarar spelaren att utföra en färdighet. Mao: vad kostar det spelaren att utföra en färdighet i energi och använder spelaren bara de muskler och rörelser som krävs? Det gäller att endast använda de resurser och de muskler som motsvarar rörelsekravet.

Rörelseflyt bedöms ofta i relation till tid och yta men också visuellt. Hur ser färdigheten ut för ögat? Därför måste PT:n ha erfarenheten och referensen att kunna skilja rätt från fel och bättre från sämre när det kommer till teknisk-taktiska färdigheter. En jämförelse är den med bildöverföring med dålig uppkoppling dvs när det ”laggar”. Ofta kan instruktören se hur tekniken ”laggar” på spelaren. Målet är såklart det motsatta.

Anpassning av träningen sker efterhand, och i takt med utvecklingen, till spelarens position då träningen alltmer funktionaliseras. Ett vanligt sätt är att öka spelarens rörelse innan och under träningsmomentet liksom att sätta samman flera moment i serier.

”Färdighetsträning för att göra färre misstag - och mindre misstag”