Företagsutbildning

Vi erbjuder utbildningar till företag som vill ta del av goda exempel, metoder och organisationsidéeer från idrottens värld. Nedan ett axplock av de utbildningar vi kan erbjuda till företag och organisationer.

Samtalsmetodik
Samtalsmetodik handlar om att utveckla sina färdigheter inom olika områden, att kunna lyssna, se och tyda de olika aspekterna i samtalet samt att ha förmågan att uppleva och förstå både sina egna och den andres känslor och behov. Med erfarenhet från utmanande samtal inom idrottsledarskap såsom motgångssamtal erbjuder vi ett omfattande utbildningsprogram där samtal betraktas som ett förhållningssätt snarare än en teknik. Utbildningen lämpar sig främst till chefer och arbetsledare.

Att bygga kultur
En organisationskultur är dynamisk och föränderlig. Att underlåta att aktivt bygga och förverkliga en positiv och utvecklande kultur med rätt kärnvärden gör att en ogynnsam organisationskultur tillåts växa.  I denna utbildning får du som chef/ledare en inblick i hur effektiva idrottsledare arbetar för att förstärka/vårda goda beteenden och skapa goda vanor. Genom att implementera antaganden, värderingar och normer kan du ta kontroll över den kultur du vill kultivera och därigenom få människor i en organisation att trivas och utvecklas.

Ledarskap med krav och stöd
I denna utbildning får du inblick i Svenska Fotbollsakademins mycket framgångsrika ledarfilosofi. Vårt ledarskap bygger på kärlek och respekt, och vi värnar om ramar och kravställning som verktyg för att medlemmar i ett team ska komplettera varandras kompetenser, utveckla gemensamma värderingar och ett ha ömsesidigt ansvarstagande för uppgiften för att nå uppsatta mål.

Vid frågor om utbildning kontakta Ali Amini 076-536 31 06 ali.amini@svfa.se